Young Art Weekend
1-3 November 2019 - Nijmegen
 

Extrapool

Extrapool is als podium en productiehuis actief op drie werkvelden: sound, art en print. Extrapool biedt ruimte aan geluidskunst, performancekunst, korte exposities en ruw drukwerk (stencildrukwerkplaats Knust) van de hoogste kwaliteit voor zowel de Nederlandse markt als daarbuiten. Aanvullend vinden er op regelmatige basis optredens, workshops, filmvertoningen en lezingen plaats. De focus in de programmering ligt op nieuwe kunstenaars zonder uitgebreid distributienetwerk en kunstenaars die in het grensgebied van de kunst opereren. Extrapool biedt het experiment dat ook kan mislukken; er is veel ruimte voor eigen invulling en creativiteit. Kenmerkend aan Extrapools programmering is de speelse, opvallende context in een veranderbare ruimte. Enerzijds informeel en intiem, anderzijds uitgesproken en artistiek.


Tweede walstraat 5
www.extrapool.nl

kunst@extrapool.nl | +31 243888234

Open op afspraak van maandag t/m zaterdag

 

Ruis

RUIS is de naam van een concept dat is ontstaan om de kunstenaar te behoeden voor het ‘zwarte gat’. Een platform waar men elkaar ontmoet, het dialoog met elkaar aangaat en discussieert over hun eigen kunst en dat van anderen.
The art of making art – de kunstenaar en zijn of haar proces. Een landschap waar de geëngageerde kunstenaar en activisme een plek opeist, beweging gewaardeerd wordt en de liefhebber inzicht krijgt in de gedachten van een maker. Dit vertaalt zich in tentoonstellingen en evenementen waarin hedendaagse tendensen centraal staan en kunst, filosofie en wetenschap elkaar ontmoeten. In deze ambiance wordt vrijheid ervaren waarin iedere minuut een performance kan ontstaan. Welkom bij RUIS. 


Hertogstraat 119

www.ruisnijmegen.nl

info@ruisnijmegen.nl

Open op donderdag t/m zondag van 12:00 - 17:00

Singular-art

In een bescheiden ruimte aan de Nijmeegse Waalkade zet Singular-Art zich in voor de promotie en verkoop van autonome, zelfstandige kunstwerken. Ieder afzonderlijk werk wordt behandelt als een evenement, als een volwaardige tentoonstelling. Kijken, kijken en dan zo ver mogelijk dat konijnenhol in.  Met een snel wisselend programma gericht op uitdagend werk van zeer uiteenlopende kunstenaars tracht de galerie de aandacht van het publiek te trekken en te behouden. Het programma loopt van autodidact tot master of art, van jong talent tot gevestigde naam, kunstenaars uit Nijmegen of juist van ver over de grens. Het getoonde werk is altijd hedendaags maar verzet zich met regelmaat tegen de tijdsgeest. Middels laagdrempelige kunstenaarsgesprekken worden maker en publiek met elkaar verbonden. Naast de presentaties in de galerie neemt zij deel aan verschillende kunstbeurzen en evenementen. 


Waalkade 72

www.singular-art.com

info@singular-art.com | +31 620801765

Open op donderdag t/m zondag van 10:00 - 18:00


Galerie Bart

Galerie Bart Nijmegen is gespecialiseerd in kunst van nu, geselecteerd op kwaliteit, originaliteit, ambitie en lef.
De actieve galerie organiseert naast exposities van getalenteerde, jonge en gevestigde kunstenaars veel actuele events. De galerie heeft ook een filiaal in Amsterdam


Waalbandijk 14C
www.galeriebart.nl

+31 243600577 | info@galeriebartnijmegen.nl

Open op donderdag t/m zondag van 12:00 - 17:00

Derde Wal

Derde Wal is een platform voor hedendaagse kunst dat jonge kunstenaars ondersteunt en uitdaagt in artistieke ontwikkeling en praktijk. Het platform is altijd op zoek naar nieuwe manieren om kunstenaars en publiek te verbinden. Derde Wal doet dat door kunstenaars uit te dagen nieuw werk te maken en nieuwe projecten aan te gaan. Derde Wal streeft naar een vergaande samenwerking tussen alle betrokkenen om zo een vruchtbare bodem te creëren voor de artistieke ontwikkeling.


Derde Wal is werkzaam op verschillende locaties in Nijmegen. 

wwww.derdewal.nl

info@derdewal.nl | 06-18397929

Expoplu

Sinds 1994 is de Expoplu een platform voor hedendaagse beeldende kunst. Gevestigd in een voormalige paraplufabriek in het centrum van de stad Nijmegen, toont Expoplu kunstenaars uit binnen- en buitenland, en biedt Expoplu ruimte voor experiment, engagement en samenwerking. De onderzoekende houding van de curatoren en organisatoren is bepalend voor een brede programmering waarin de interactie tussen beeldende kunst en andere disciplines voorop staat.


Van Oldenbarneveltstraat 63‑A

www.expoplu.nl

info@expoplu.nl

Open op woensdag t/m zondag van 12:00 - 17:00